Jesteś gotowy?
Niech to będzie Twój świadomy wybór.
Twoja kariera
w Twoich rękach.
To jest Twój czas.
Wykorzystaj go tak dobrze, jak tylko potrafisz!

 

 

Najnowsze wpisy:

 

Samorealizacja

Samorealizacja jest to rozwijanie swojego potencjału i talentów, wykorzystywanie własnych zasobów oraz możliwości. Człowiek, by mógł się samorealizować musi najpierw zaspokoić potrzeby, które są bardziej podstawowe. Dzięki temu „w drodze” poprzez liczne doświadczenia będzie się krystalizowało to, kim jesteśmy, aby na właściwym etapie mogło po prostu się urzeczywistnić.

0 komentarzy

Proaktywność

Proaktywność to dostrzeganie nadarzających się okazji i podejmowanie inicjatywy w celu ich wykorzystania. Taka postawa jest bardzo cenna, ponieważ świadczy o zaangażowaniu, kreatywności i dużej mobilizacji do działania. Przyjmując taką strategię nie rywalizujemy z nikim, tym samym stajemy się bezkonkurencyjni. Przeciwieństwem takiej postawy jest reaktywność. Oznacza ona pewną konieczność, brak wyboru.

0 komentarzy

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo to podstawowa i bardzo istotna potrzeba człowieka. Każdy dąży do tego, aby była ona zaspokojona. Jej deficyt ma ogromy wpływ na funkcjonowanie człowieka. Warto się zastanowić co dla nas stanowi zagrożenie. Uważam, że takim „zagrażającym czynnikiem” jest dla nas zmiana. Boimy się tego, co ma nadejść, gdyż jest to nieznane, przez co trudne do oceny, a tym samym niemożliwe do kontrolowania. Każda zmiana, nowość niesie ze sobą ryzyko.

0 komentarzy

Teraźniejszość

Chciałabym Cię zachęcić do tego, drogi czytelniku, abyś teraz poświęcił czas na pomyślenie o swoim obecnym życiu. Wiem, że masz już plan na lepsze jutro, to bardzo dobrze. Ważne jest jednak to, aby zaakceptować aktualną sytuację.

0 komentarzy

Porażka

Czym jest porażka? Jakie ma dla Ciebie znaczenie? Czy właściwie ją postrzegasz? Warto odpowiedzieć sobie na te pytania.

0 komentarzy

Alternatywy

Każdy z nas zanim podejmie się szukania zatrudnienia, ma swoje kryteria doboru właściwego miejsca.
A Ciebie jaka praca będzie satysfakcjonować? Z jakiego powodu?

0 komentarzy

Motywacja

Motywacja to wewnętrzna siła, która popycha nas do zrobienia, wykonania, podjęcia się danej czynności, jakiegoś działania, zadania. Motywacja pojawia się wówczas, gdy mamy świadomość, że dzięki działaniu osiągniemy coś lepszego, albo pozbędziemy się czegoś uciążliwego, dla siebie czy bliskich nam osób.

0 komentarzy

Bliscy

Nasi bliscy chcą nas chronić, pragną dla nas komfortu. Często jednak pomniejszają tym nasz potencjał, obniżają nasze aspiracje, nasz rozwój. Robią to, ponieważ nie są świadomi naszych zasobów, lub też sami nie doświadczyli tego co my, nie mieli okazji znaleźć się w takiej sytuacji. A może właśnie osądzają naszą sytuację przez pryzmat swoich, według nich podobnych doświadczeń. Od nas zależy jak bardzo ich zdanie wpłynie na nasze decyzje.

0 komentarzy