Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo to podstawowa i bardzo istotna potrzeba człowieka. Każdy dąży do tego, aby była ona zaspokojona. Jej deficyt ma ogromy wpływ na funkcjonowanie człowieka.
Chcemy czuć się bezpiecznie w rodzinie, wśród przyjaciół, w sąsiedztwie, w pracy, w państwie, na świecie. Zależy nam na bezpieczeństwie w życiu uczuciowym, emocjonalnym, ekonomicznym, zdrowotnym itd. Aby zachować ten stan unikamy niebezpieczeństw, kontrolujemy swoją sytuację, a po wykryciu zagrożenia staramy się jak najszybciej go eliminować.
Teraz spójrzmy na te nasze dążenia z nieco innej perspektywy.
Mając na uwadze powyższy mechanizm ludzkiego działania warto się zastanowić co dla nas stanowi zagrożenie. Uważam, że takim „zagrażającym czynnikiem” jest dla nas zmiana. Boimy się tego, co ma nadejść, gdyż jest to nieznane, przez co trudne do oceny, a tym samym niemożliwe do kontrolowania. Każda zmiana, nowość niesie ze sobą ryzyko. W obliczu tego człowiek kalkuluje jakie szkody poniesie w wyniku ewentualnej porażki oraz na ile jest ona prawdopodobna. Jeżeli straty, w jego opinii są zbyt duże to nie podejmie się nowego wyzwania, jeśli są dla niego akceptowalne, zrobi to.

 


Może wystąpić jeszcze jedna sytuacja związana z potrzebą bezpieczeństwa, o której chcę tutaj wspomnieć. W momencie, gdy człowiek czuje, że jego poczucie bezpieczeństwa w obecnej sytuacji jest zagrożone w znacznym stopniu, wówczas podejmuje się zmiany traktując ją bardziej pozytywnie. Dostrzega w niej większą szansę na „lepsze” niż jeśli pozostanie w tym samym miejscu. Takie sytuacje często służą nam do tego, aby faktycznie zacząć się rozwijać, zmieniać swoją życiową sytuację na lepszą i realizować siebie.
Jeżeli zatem czujesz potrzebę zmiany to przemyśl swoją sytuację w odniesieniu do powyższego tekstu i zastanów się co jest powodem Twoich obaw. Czy warto pozostać w strefie komfortu (Twoja sytuacja faktycznie jest komfortowa?) czy może lepiej spróbować coś zmienić?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *