Kategoria: JA

Autentyczność

Każdy z nas ma lepsze i słabsze dni. Każdy ma mocne i słabe strony. My jednak jesteśmy przyzwyczajeni do pokazywania tylko tego, co dobre, przyjemne, silne i piękne. Tak jest wygodniej i łatwiej.
Prawdziwie jednak silnym człowiekiem jest ten, który potrafi być sobą. Bez przybierania masek. Bez konformizmu, nie dbając o to, jak będzie postrzegany przez innych obnażając swoje poglądy, przeżycia, emocje.

Samoocena

Właściwa samoocena to przekonanie o swojej indywidualności, świadomość swoich zasobów, atutów, mocnych stron. To również świadomość stron słabych i ich akceptacja. Adekwatna samoocena pozwala nam być sobą, rozwijać swoje mocne strony, pracować nad tymi słabymi. Dzięki temu daje nam realną ocenę własnych możliwości. Pomaga iść do przodu, zmieniać siebie, rzeczywistość, nie załamując się porażkami.

Emocje

stnieje błędne przekonanie, że emocje dzieli się na dobre i złe. Nie można w ten sposób ich określać, ponieważ każda emocja jest dobra. Niesie nam informację o tym czego doświadczamy i jak bardzo jest to dla nas ważne. Oczywiście są emocje nieprzyjemne, bolesne takie jak strach, rozczarowanie, zazdrość. Odczuwanie ich jest dla nas niekomfortowe. Natomiast dzięki tym emocjom możemy określić naszą sytuację.

Wartości

Każdy z nas ma swój własny system wartości, który wyznacza kierunek działania i określa sposób życia. Czasem w życiu bywa tak, że te nasze wartości w jakiś sposób schodzą na bok. Na pewno życie wbrew wyznawanemu systemowi wartości budzi frustracje, narastający bunt i rozczarowanie. Zaburza wewnętrzny spokój i w konsekwencji prowadzi do deprywacji potrzeb. Jest tak właśnie dlatego, że to wartości w dużej mierze kreują nasze potrzeby.

Samorealizacja

Samorealizacja jest to rozwijanie swojego potencjału i talentów, wykorzystywanie własnych zasobów oraz możliwości. Człowiek, by mógł się samorealizować musi najpierw zaspokoić potrzeby, które są bardziej podstawowe. Dzięki temu „w drodze” poprzez liczne doświadczenia będzie się krystalizowało to, kim jesteśmy, aby na właściwym etapie mogło po prostu się urzeczywistnić.

Proaktywność

Proaktywność to dostrzeganie nadarzających się okazji i podejmowanie inicjatywy w celu ich wykorzystania. Taka postawa jest bardzo cenna, ponieważ świadczy o zaangażowaniu, kreatywności i dużej mobilizacji do działania. Przyjmując taką strategię nie rywalizujemy z nikim, tym samym stajemy się bezkonkurencyjni. Przeciwieństwem takiej postawy jest reaktywność. Oznacza ona pewną konieczność, brak wyboru.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo to podstawowa i bardzo istotna potrzeba człowieka. Każdy dąży do tego, aby była ona zaspokojona. Jej deficyt ma ogromy wpływ na funkcjonowanie człowieka. Warto się zastanowić co dla nas stanowi zagrożenie. Uważam, że takim „zagrażającym czynnikiem” jest dla nas zmiana. Boimy się tego, co ma nadejść, gdyż jest to nieznane, przez co trudne do oceny, a tym samym niemożliwe do kontrolowania. Każda zmiana, nowość niesie ze sobą ryzyko.

Odpowiedzialność

Jeżeli weźmiesz odpowiedzialność za swoje życie, za konkretne jego aspekty, to wówczas zdecydowanie łatwiej osiągniesz zamierzone efekty, cele, dążenia.
Jeśli pozwolisz, aby odpowiedzialność za Twoją obecną sytuację znajdowała się w rękach kogoś innego to wtedy w sytuacji porażki jego obarczysz winą za swój los. Wydaje się to bardzo wygodne. Z drugiej jednak strony, jeżeli uda się osiągnąć sukces nie będzie on już tak zasłużony i oczywisty.

Świadomość

Świadomość to stan człowieka odnoszący się do umiejętności poznania, interpretowania i zrozumienia rzeczywistości. Brak pewnych informacji może zdecydowanie wpłynąć na nasze decyzje, a w konsekwencji też na działanie. Można próbować tego uniknąć zdobywając jak największą wiedzę na dany temat, ale niekiedy jest to wręcz niemożliwe. Czy zatem da się zwiększyć swoją świadomość?