Oczekiwania

Oczekiwania to własne przekonanie, nadzieja na zaspokojenie określonych potrzeb,  pragnień.  Oczekiwania możemy stawiać sobie oraz innym. Zarówno w kwestiach zawodowych jak i prywatnych.

Oczekiwania warto mieć i warto o nich mówić.  Pozwala to świadomie decydować o sobie i swoim życiu. Daje możliwość rozwijania się i samorealizacji. Dzięki wyrażaniu swoich oczekiwań zatrzymujemy przy sobie i otaczamy się ludźmi, który wyznają te same wartości, posiadają podobne potrzeby. To daje satysfakcję i ubogaca nas wewnętrznie.

Trzeba jednak uważać i nie popadać w skrajności. Zbyt wygórowane oczekiwania prowadzą do frustracji, zniecierpliwienia, a w konsekwencji często do porzucenia ich i poczucia totalnej porażki. Zarówno jeżeli dotyczy to oczekiwać wobec samego siebie jak i partnera. Trzeba bardzo uważać, żeby nie popaść w pychę i egoizm, które nie pozwalają racjonalnie ocenić sytuacji, a robią ją jednostronną i nieobiektywną. Z kolei brak oczekiwań może wywoływać stagnację, marazm, pozbawić nas nadziei oraz marzeń. Wówczas przestajemy być sobą, chowamy w sobie to, co jest dla nas ważne i stanowi element naszego rozwoju.

Czasem okazuje się, że nasze oczekiwania natrafiły na bunt, opór, brak zgody, zawód. Jeżeli ta sytuacja dotyczy innych osób to myślę, że warto zastanowić się na ile jest to istotne dla mnie czy dla drugiej strony. Konflikt oczekiwań może prowadzić do kompromisu, a tym samym nawet pogłębić relację. Dzieje się tak wówczas, gdy obie strony są otwarte na współpracę i negocjacje. Tym samym potrafią spojrzeć na problem szerzej, również z perspektywy drugiej osoby. Bazują na konkretnych argumentach, a nie emocjach i własnym egoizmie.

Są jednak sytuacje, gdy nasze oczekiwania są trudne do porzucenia, wypływają z naszych wartości, przekonań i nie da się ich w żaden sposób zmodyfikować. Przykładem może być potrzeba posiadania dzieci. Jeden partner stanowczo oponuje, drugi zdecydowanie pragnie dziecka. W tej sytuacji, jeżeli dla każdej osoby przyjęte stanowisko jest bardzo ważne, należy rozważyć czy pozostać przy swoich oczekiwaniach czy spełnić oczekiwania partnera.

Pierwsza sytuacja:  jeżeli partner narzuci swoją wolę drugiej osobie wówczas narazi się na natychmiastowy rozpad związku lub też doprowadzi do powolnego jego umierania.

Druga sytuacja: jeżeli partner ulegnie decyzji drugiej strony, dalej utrzymując swoje przekonania, to  w konsekwencji pojawi się stres, oziębłość i zniechęcenie. Zatem w tym przypadku całkowita rezygnacja ze swoich oczekiwań jest tylko złudzeniem i próbą udawania, że jest to nasz świadomy, właściwy wybór.

Trzecia sytuacja: jeżeli partnerzy wspólnie postanowią pozostać przy swojej decyzji, to wówczas doprowadzą do rozstania i tym samym poszukania nowego związku, relacji, w której ich oczekiwania będą miały szansę powodzenia. Taka postawa jest oparta na wzajemnym szacunku i akceptacji oraz ukazuje dojrzałość obu stron.

Czwarta sytuacja: jedna ze stron zmienia swoje oczekiwania podejmując tym samym dobrowolną i świadomą decyzję.

Pamiętajmy, że warto rozmawiać i komunikować o swoich potrzebach, wartościach. Jasno precyzujmy  swoje oczekiwania tym samym akceptując odmienność oczekiwań innych osób. Na ile to możliwe wypracowujmy konsensus. Szanujmy zarówno swoje potrzeby i wartości jak i innych ludzi. Wówczas będziemy wiedli spokojniejsze i bardziej udane życie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *