Tag: cel

Wartości

Każdy z nas ma swój własny system wartości, który wyznacza kierunek działania i określa sposób życia. Czasem w życiu bywa tak, że te nasze wartości w jakiś sposób schodzą na bok. Na pewno życie wbrew wyznawanemu systemowi wartości budzi frustracje, narastający bunt i rozczarowanie. Zaburza wewnętrzny spokój i w konsekwencji prowadzi do deprywacji potrzeb. Jest tak właśnie dlatego, że to wartości w dużej mierze kreują nasze potrzeby.

Cel główny

To jest Twoje życie. Od Ciebie zależy jakie decyzje podejmiesz i w jaki sposób wykorzystasz ten moment, aby zaprojektować swoją przyszłość. Możesz mocno się zaangażować, jasno sprecyzować to, co chcesz osiągnąć i cieszyć się realizacją celu. Możesz też niewiele robić, odwlekać wszystko w czasie i liczyć na los. To również gdzieś Cię zaprowadzi, pytanie tylko kiedy i czy tam, gdzie chcesz być. Jeżeli wybierasz pierwszą opcję koniecznie zapoznaj się z metodą, która pomoże Ci właściwie określić swój cel.