Tag: decyzja

Podejmowanie decyzji

Od dziecka marzymy o dorosłości, by wreszcie móc decydować o sobie. Uwielbiamy być decyzyjni, kojarzy nam się to z wolnością, z dobrowolnością. Tymczasem podejmowanie decyzji wiąże się przede wszystkim z odpowiedzialnością, ze świadomością ponoszenia konsekwencji własnych wyborów. Każda istotna decyzja powinna być gruntownie przemyślana zarówno w kontekście bieżącej sytuacji jak i przyszłych potencjalnych zagrożeń czy problemów. Poczucie odpowiedzialności względem podjętej decyzji jest wyrazem dojrzałości i siły charakteru, zdecydowanie też wpływa na wiarygodność człowieka.

Doradzanie

Nasi bliscy chcą nas chronić, pragną dla nas komfortu. Często jednak pomniejszają tym nasz potencjał, obniżają nasze aspiracje, nasz rozwój. Robią to, ponieważ nie są świadomi naszych zasobów, lub też sami nie doświadczyli tego co my, nie mieli okazji znaleźć się w takiej sytuacji. A może właśnie osądzają naszą sytuację przez pryzmat swoich, według nich podobnych doświadczeń. Od nas zależy jak bardzo ich zdanie wpłynie na nasze decyzje.