Tag: konsekwencja

Podejmowanie decyzji

Od dziecka marzymy o dorosłości, by wreszcie móc decydować o sobie. Uwielbiamy być decyzyjni, kojarzy nam się to z wolnością, z dobrowolnością. Tymczasem podejmowanie decyzji wiąże się przede wszystkim z odpowiedzialnością, ze świadomością ponoszenia konsekwencji własnych wyborów. Każda istotna decyzja powinna być gruntownie przemyślana zarówno w kontekście bieżącej sytuacji jak i przyszłych potencjalnych zagrożeń czy problemów. Poczucie odpowiedzialności względem podjętej decyzji jest wyrazem dojrzałości i siły charakteru, zdecydowanie też wpływa na wiarygodność człowieka.