Tag: odpowiedzialność

Podejmowanie decyzji

Od dziecka marzymy o dorosłości, by wreszcie móc decydować o sobie. Uwielbiamy być decyzyjni, kojarzy nam się to z wolnością, z dobrowolnością. Tymczasem podejmowanie decyzji wiąże się przede wszystkim z odpowiedzialnością, ze świadomością ponoszenia konsekwencji własnych wyborów. Każda istotna decyzja powinna być gruntownie przemyślana zarówno w kontekście bieżącej sytuacji jak i przyszłych potencjalnych zagrożeń czy problemów. Poczucie odpowiedzialności względem podjętej decyzji jest wyrazem dojrzałości i siły charakteru, zdecydowanie też wpływa na wiarygodność człowieka.

Odpowiedzialność

Jeżeli weźmiesz odpowiedzialność za swoje życie, za konkretne jego aspekty, to wówczas zdecydowanie łatwiej osiągniesz zamierzone efekty, cele, dążenia.
Jeśli pozwolisz, aby odpowiedzialność za Twoją obecną sytuację znajdowała się w rękach kogoś innego to wtedy w sytuacji porażki jego obarczysz winą za swój los. Wydaje się to bardzo wygodne. Z drugiej jednak strony, jeżeli uda się osiągnąć sukces nie będzie on już tak zasłużony i oczywisty.