Tag: słuchać

Słuchanie

Słuchanie jest formą wsparcia. Słuchać to coś innego niż słyszeć. Trzeba pewnej wrażliwości, empatii, żeby umieć słuchać.
Słuchanie innych tworzy i rozwija przyjaźń, daje poczucie zrozumienia i bycia ważnym. Przynosi ulgę w cierpieniu, a w intymnych relacjach pogłębia miłość i zaufanie.
Kto potrafi słuchać innych ten zyskuje wielką wartość u ludzi, a spotkanie z nim jest wyczekiwane.