Tag: ŚWIADOMOŚĆ

Świadomość

Świadomość to stan człowieka odnoszący się do umiejętności poznania, interpretowania i zrozumienia rzeczywistości. Brak pewnych informacji może zdecydowanie wpłynąć na nasze decyzje, a w konsekwencji też na działanie. Można próbować tego uniknąć zdobywając jak największą wiedzę na dany temat, ale niekiedy jest to wręcz niemożliwe. Czy zatem da się zwiększyć swoją świadomość?