Tag: wolność

Podejmowanie decyzji

Od dziecka marzymy o dorosłości, by wreszcie móc decydować o sobie. Uwielbiamy być decyzyjni, kojarzy nam się to z wolnością, z dobrowolnością. Tymczasem podejmowanie decyzji wiąże się przede wszystkim z odpowiedzialnością, ze świadomością ponoszenia konsekwencji własnych wyborów. Każda istotna decyzja powinna być gruntownie przemyślana zarówno w kontekście bieżącej sytuacji jak i przyszłych potencjalnych zagrożeń czy problemów. Poczucie odpowiedzialności względem podjętej decyzji jest wyrazem dojrzałości i siły charakteru, zdecydowanie też wpływa na wiarygodność człowieka.

Proaktywność

Proaktywność to dostrzeganie nadarzających się okazji i podejmowanie inicjatywy w celu ich wykorzystania. Taka postawa jest bardzo cenna, ponieważ świadczy o zaangażowaniu, kreatywności i dużej mobilizacji do działania. Przyjmując taką strategię nie rywalizujemy z nikim, tym samym stajemy się bezkonkurencyjni. Przeciwieństwem takiej postawy jest reaktywność. Oznacza ona pewną konieczność, brak wyboru.