Wartości

Każdy z nas ma swój własny system wartości, który wyznacza kierunek działania i określa sposób życia. Jedni na pierwszym miejscu stawiają miłość, inni wiarę, wolność, rodzinę, relaks, a jeszcze inni karierę i dostatek. Najważniejsze jest jednak to, aby doskonale znać swoje wartości, bo życie nimi prowadzi do satysfakcji i poczucia spełnienia. Starajmy się naszą uwagę koncentrować na tym, co dla nas naprawdę ważne, bo dzięki temu też będziemy za tym podążać. Jeżeli będziemy żyć zgodnie z naszym systemem wartości to wówczas tak naprawdę zaczniemy doświadczać prawdziwego szczęścia.

Czasem w życiu bywa tak, że te nasze wartości w jakiś sposób schodzą na bok. Mamy trudności w ich pielęgnowaniu, nie udaje nam się wprowadzać ich w życie, mimo iż jesteśmy świadomi tego, jak bardzo są dla nas ważne. Dla przykładu, cenimy sobie karierę zawodową. Jest to dla nas cel życia, a jednak miejsce, w którym pracujemy jest poniżej naszych kompetencji lub też jest niezgodne z zaplanowaną przez nas ścieżką kariery. W zależności od tego na ile będzie to w nas budziło poczucie dyskomfortu i na ile uwierzymy, że stać nas na pójście za wyznawaną wartością, będziemy zmieniać obecną sytuację. To jednak wymaga odwagi i akceptacji ewentualnych niepowodzeń.

Na pewno życie wbrew wyznawanemu systemowi wartości budzi frustracje, narastający bunt i rozczarowanie. Zaburza wewnętrzny spokój i w konsekwencji prowadzi do deprywacji potrzeb. Jest tak właśnie dlatego, że to wartości w dużej mierze kreują nasze potrzeby. W związku z tym zastanówmy się jakie wartości są dla nas najważniejsze, a później pójdźmy za nimi, bez względu na to ile potknięć i ile prób przed nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *